top of page
Diagnostiek
Welke knopjes wel en welke niet?

Er bestaan situaties waarin het niet duidelijk is wat de onderliggende oorzaak is van een probleem bij een kind of jongere. Het kan zijn dat je als ouder merkt dat je kind zich anders ontwikkelt of dat de leerkracht op school aangeeft behoefte te hebben aan tips en adviezen om te zorgen dat het op school beter gaat. Vaak zijn er ook al verschillende dingen geprobeerd, maar nog niet met het resultaat dat iedereen graag zou willen. Hierdoor kan de vraag om diagnostisch onderzoek ontstaan, wat maakt nou dat het nog niet gelukt is? En als we meer te weten komen over wat er aan de hand is, wat zou dan nog kunnen helpen?

Het is goed om te weten dat een diagnostisch onderzoek niet meteen de oplossing voor alles is. Je kind blijft natuurlijk wie het is, dit verandert niet na het doen van onderzoek. Wat diagnostisch onderzoek wel op kan leveren is een soort handleiding van je kind waarmee duidelijk wordt waar het goed in is en wat de punten zijn die minder sterk ontwikkeld lijken. Dit geeft een waardevolle richting aan de hulp die vervolgens ingezet kan gaan worden. Aan welk knopje moeten we nu juist wel draaien en aan welke knopjes niet. 

FIETSEN_edited.jpg
bottom of page